Dowiedz się więcej jak możesz pomóc swojemu dziecku...

...zlikwidować wady wymowy, skorygować wady wymowy głosek, poszerzyć zasob słownictwa oraz rozwinać mowę zadaniową poprzez ćwiczenia artykulacyjne i fanacyjne w przyjaznej atmosferze zabawy.

O mnie

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskego, gdzie zdobyłam tytuł magistra filologii polskiej - kierunek pedagogiczny. Szeroki wachlarz doświadczeń oraz pogłębiony zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej zyskałam w wieloletniej, prowadzonej nieprzerwanie pracy z dziećmi w szkole i w przedszkolu, prowadząc zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia i dysortografia). Od 1991 roku prowadzę indywidualną terapię w tym zakresie w Gabinecie Logopedii i Dysleksji. Jestem osobą pogodną, lubiącą dzieci i swoją z nimi pracę. Osiągane efekty terapeutyczne przynoszą mi ogromną satysfakcję. Cieszy mnie radość dzieci z sukcesów osiąganych podczas zajęć, a w konsekwencji z sukcesów w nauce szkolnej.

Gabinet wyposażony jest w liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do diagnozy i prowadzenia terapii. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny, zgodny z występującymi deficytami, program prowadzenia zajęć. Podczas zajęć wykorzystywane są profesjonalnie opracowane kolorowe gry logopedyczne i edukacyjne, obrazki i puzzle oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji atrakcyjne programy edukacyjno-terapeutyczne. Duże zaangażowanie dziecka, jego chęć uczestnictwa w zajęciach decydują o uzyskanych efektach pracy.

KIEDY TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY...


DYSLEKSJA


Serdecznie zapraszam dzieci mające trudności w czytaniu i pisaniu do udziału w terapii. Wykonywane zgodnie z opracowanym dla każdego ucznia programem, ćwiczenia poprawiają analizę i syntezę wzrokową i słuchową wyrabiają koncentrację uwagi, rozwijają pamięć i spostrzeganie, wspomagają proces nabywania umiejętności płynnego czytania, rozwijają zdolności manualne zapewniając szybki i estetyczny sposób pisania. W sposób zasadniczy wpływają na koordynację pracy analizatora wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno-ruchowego, co w znaczący sposób decyduje o powodzeniu w nauce szkolnej. Uczeń w toku zajęć zyskuje dokładnie opracowaną znajomość zasad pisowni, nabywa umiejętności stosowania zasad ortografii w praktyce oraz samodzielnego przeprowadzania kontroli pisanego tekstu.

LOGOPEDIA


Niezmiernie ważny w procesie realizowania nauki szkolnej jest rozwój mowy dziecka. Występujące zaburzenia powodują trudności w uczeniu się, dostarczają dziecku problemów emocjonalnych związanych z brakiem poczucia sukcesu, zniechęcają do uczenia się i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Bagatelizowanie zaburzeń mowy może powodować wiele trudności związanych z rozwojem osobowości dziecka. Zapraszam na bezpłatne badania mowy mające określić zakres koniecznej pomocy logopedycznej oraz określające, które z nieprawidłowości mieszczą się w określonej normie aktualnego procesu rozwoju mowy i mogą ustąpić same. Istnieją okoliczności, w których niezbędna jest konsultacja, a w konsekwencji terapia logopedyczna.

Wśród nich można wymienić następujące:

 • Nasze dziecko ukończyło 3 rok życia i porozumiewa się z nami za pomocą gestów;
 • Nasze dziecko mówi językiem zrozumiałym jedynie dla osób z najbliższego otoczenia;
 • Nasze dziecko ukończyło 4 lata i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne.

Dla przykładu Panstwa dziecko:
 • zamiast g wymawia k;
 • zamiast d wymawia t;
 • zamiast b wymawia p;
 • zamiast w wymawia f;
 • zamiast z wymawia s itd;
 • w miejscu k, g pojawiają się odpowiednio t, d;
 • Podczas wymawiania niektórych głosek dziecko wsuwa język między zęby;
 • Zastępuje niektóre głoski dźwiękami trudnymi do określenia;
 • Wymowie dziecka towarzyszy nieprzyjemny poszum i brak jest czystego dźwięku jaki towarzyszy naszej wymowie;
 • Mowa dziecka nie rozwija się, nie wzrasta liczba używanych słów;
 • Panstwa dziecko mówi przez nos;
 • Ukończywszy 4 rok życia mówi mało, a zrozumiałość mowy odbiega od wyrazistości wymowy rówieśników.

Regularne ćwiczenia w domu są niezbędne do osiągnięcia pozytywnych, znaczących efektów terapii, zwiększając jej powodzenie.
Po każdorazowym spotkaniu w gabinecie dziecko otrzymuje konkretny, dobrany stosownie do potrzeb zestaw ćwiczeń.
Rodzice, uczestniczący w zajęciach otrzymują wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu.

OFERTA


LOGOPEDIA


 • Porady i konsultacje dotyczące zapobiegania wadom wymowy;
 • Ćwiczenia zapobiegające powstawaniu wad wymowy;
 • Specjalistyczna ocena stanu mowy dziecka w stosunku do wieku;

Terapia zaburzeń mowy:
 • usuwanie wad wymowy,
 • gimnastyka narządów mowy,
 • usprawnianie słuchu fonemowego,
 • korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek,
 • poszerzanie zasobu słownictwa, pobudzanie do mówienia,
 • rozwój mowy zdaniowej.

Ćwiczenia emisji głosu:
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia fonacyjne.

DYSLEKSJA


 • Ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka ułatwiające proces nauki szkolnej,
 • Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania,
 • ćwiczenia poprawiające analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową,
 • ćwiczenia rozwijające pamięć i spostrzeganie,
 • ćwiczenia wspomagające proces płynnego czytania,
 • Kształtowanie szybkiego i estetycznego sposobu pisania,
 • ćwiczenia rozwijające zdolności manualne,
 • zwiększenie prędkości pisania,
 • Zapobieganie dysortografii - likwidacja błędów popełnianych w pisowni wyrazów,
 • nauka zasad pisowni ortograficznej,
 • kształcenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych w praktyce,
 • nauka samodzielnej kontroli pisanego tekstu.


CENNIK ZAJEC


Terapia w zakresie dysleksji - 40 zł za 45 minut indywidualnych zajęć
Terapia logopedyczna - 50 zł za 45 minut indywidualnych zajęć

Kontakt

Zadzwoń lub napisz e-mail

Adres

Gabinet Logopedii i Dysleksji
mgr Danuta Sokolińska

ul. Marcina Dragana 12 A
(przeniesiony z ul. Chałubińskiego 33 !)
80-807 Gdańsk Chełm

Tel. kom. (+48) 504-056-477
Tel. (58) 303-66-77
E-mail: d.sokolinska@o2.pl